gs1-128composite generátor čiarových kódov

príklad:

asia selvä